Website J.B.C. Amby - Maastricht
Privacy en cookie statement

Privacy- en cookie statement

Uw privacy

JBC Amby is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop JBC Amby persoonsgegevens verwerkt van haar leden en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden persoonsgegevens van leden en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt JBC Amby zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens.

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor JBC Amby uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt JBC AMBY persoonsgegevens van u:

  • Wanneer u een lidmaatschap bij JBC Amby afsluit om u te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden, via email, telefonisch of via de website.
  • Om uw inschrijving bij de NJBB te kunnen verrichten.
  • Voor bezoekers van onze website geldt, dat we helemaal geen persoonsgegevens verwerken of vasthouden.

E-mail

JBC Amby gebruikt email om haar leden te informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden. Wanneer u uw toestemming heeft gegeven voor het verzenden van informatie via email dan wordt deze toegezonden.

Recht van verzet

Indien u in het geheel geen prijs (meer) stelt op het ontvangen van  informatie aangaande onze vereniging, dan kunt u een e-mail sturen aan rogjaspers@gmail.com en dan wordt uw email adres verwijderd uit de communicatielijst.

Gebruik van persoonsgegevens door derden.

JBC Amby laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

Gebruik van cookies

JBC Amby kan bij het aanbieden van informatie via haar website gebruik maken van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. 

Websites van JBC Amby en andere websites

Op de websites van JBC Amby treft u een aantal links aan naar andere websites. JBC Amby kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

 

Beeldmateriaal en uitslagen

Door deelname aan activiteiten van en/of georganiseerd door J.B.C. Amby gaat u akkoord met het publiceren van beeldmateriaal, welke is gemaakt tijdens en rondom deze activiteiten, alsmede van uitslagen van wedstrijden en toernooien, op de website van J.B.C. Amby.

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:
JBC Amby, t.a.v. de Privacy Officer, via email: rogjaspers@gmail.com.

Meldpunt kwetsbaarheden

Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze website? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze website verbeteren.

Wijzigingen

JBC Amby behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien JBC Amby een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop JBC Amby uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website en/of via email.

Ulestraten, 20 april 2018

 

Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl