Website J.B.C. Amby - Maastricht
Lidmaatschap

 

Lid worden


Om lid te worden van JBC Amby dient men een inschrijfformulier in te vullen. Dit formulier is via email op te vragen bij het secretariaat van J.B.C. Amby via email adres rogjaspers@gmail.com. Indien men lid is wordt het lidmaatschap jaarlijks stilzwijgend verlengd. Men kan uiterlijk 31 december van ieder jaar aangeven als men een ander soort lidmaatschap wenst. Gedurende het jaar kan het lidmaatschap ook worden gewijzigd. Indien men een upgrade wil van het lidmaatschap dient men in de meeste gevallen een hogere contributie te betalen. Indien men gedurende een jaar een lager lidmaatschap wenst, wordt géén contributie geretorneerd.

Uiterlijk 31 december van elk jaar dient de contributie voor het erop volgend jaar te zijn overgemaakt op de rekening van JBC Amby bij de SNS-Regio-Bank:

IBAN NL23 RBRB 0979 5922 40 onder vermelding van “contr.” , uw naam en uw gekozen status.


Opzeggen lidmaatschap

Het opzeggen van het lidmaatschap van JBC Amby kan doorlopend van januari t/m 30 november, met dien verstande dat een lid wel de contributie voor het lopende jaar verschuldigd blijft (er wordt géén contributie gerestitueerd). Omdat de hoogte van de verenigingscontributie van JBC Amby aan de NJBB wordt vastgesteld per 1 december, dient een lid dat ná 30 november opzegt, ook de contributie voor het daarop volgend jaar te betalen.

Opzegging van het lidmaatschap kan door het sturen van een e-mail naar rogjaspers@gmail.com of door het sturen van een brief aan JBC Amby, Roger Jaspers, Groot Berghem 60, 6235 BL Ulestraten. Vermelden:
- voorletters
- achternaam
- geboortedatum
- lidmaatschapsnummer
- datum per wanneer het lidmaatschap wordt opgezegd.
Het wordt op prijs gesteld als men ook de reden van opzegging vermeldt.
Meer informatie is verkrijgbaar bij secretaris Roger Jaspers, 0651800998 of via rogjaspers@gmail.com


Vragen

Vragen over het te kiezen lidmaatschap of de contributie?

Neem gerust contact op met:

Bert Amory, penningmeester

Van Slijpestraat 93

Tel: 043-3256698


Soorten lidmaatschap
Elk jaar moet JBC Amby aan de NJBB opgave doen van haar leden en worden de licenties aangevraagd. Om dit alles voor te bereiden moeten de leden van onze vereniging uiterlijk 31 december eventuele wijzigingen kenbaar maken.

Men kan kiezen uit de volgende licenties:

  • C-licentie: beoefent op recreatieve basis de petanquesport op de accommodatie van J.B.C. Amby, heeft een lidmaatschapskaart van de NJBB en ontvangt geen licentie van deze bond.
  • W-licentie: beoefent op recreatieve basis de petanquesport op de accommodatie van J.B.C. Amby, wenst voorts deel te nemen als reservespeler aan de competitie, wordt als lid ingeschreven bij de NJBB en ontvangt een W-licentie van deze bond en mag aan alle toernooien of kampioenschappen deelnemen,
  • G-lid: verstandelijk gehandicapt, neemt op recreatieve basis deel aan de speciaal voor hen georganiseerde jeu de boules activiteiten en toernooien en is lid van Gehandicaptensport Nederland.
  • Donateur: is steunend lid van J.B.C. Amby, heeft geen lidmaatschapskaart of licentie van de NJBB, beoefent niet de petanquesport, maar mag wel deelnemen aan de recreatieve evenementen van de vereniging.


Contributie

Onderstaand voor de volledigheid het overzicht contributie voor 2018

 

 

 

Type licentie

 

Bondsbijdrage

 

Clubbijdrage

 

totaalbedrag

 
               

C  Licentie

 

€ 12,50

 

€ 20,00

 

€ 32,50

 
               

W  Licentie

 

€ 32,50

 

€ 20,00

 

€ 52,50

 
               

G  licentie

 

€ 9,75

 

€ 20,00

 

€ 29,75

 
               

Donateur

 

 

 

€ 20,00

 

€ 20,00

 
               
               

 

 

 

 

 

 


Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl