Website J.B.C. Amby - Maastricht
Algemene info J.B.C. Amby

Oprichting en doel

JBC Amby is 8 januari 2001 opgericht met het doel het doen beoefenen en het bevorderen van de petanquesport in Amby. De akte van oprichting alsmede de statuten van JBC Amby zijn voor alle leden bij het secretariaat ter inzage beschikbaar.

Erkenningen en samenwerkingsverbanden

  • Middels een erkenning heeft het bondsbestuur van de NJBB verklaard dat JBC Amby is opgenomen in haar organisatie in District Zuid onder het verenigingsnummer 4008.
  • JBC Amby is statutair verplicht voor al haar leden bondsbijdrage te voldoen. Als zodanig is elk lid van JBC Amby tevens verbonden aan de NJBB. Bij het secretariaat is een map ter inzage beschikbaar met de statuten, informatie en regelgeving tav de NJBB.
  • Speciale aandacht wordt besteed voor mensen met een handicap. Hierom is JBC Amby aangesloten bij Gehandicaptensport Nederland, geregistreerd onder het verenigingsnummer 1137.

Aantal leden
Momenteel zijn er 74 personen lid van de vereniging (waaronder 20 personen met een handicap).

Inschrijving Kamer van Koophandel
JBC Amby is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zuid Limburg onder nummer 14068849

Accommodatie
JBC Amby beschikt over een 12-tal wedstrijdbanen. Deze zijn gelegen aan de noordzijde van het Zwembad Geusselt Park. Dankzij een samenwerkingsverband met RKASV kan er gebruik worden gemaakt van de kleed- en kantinefaciliteiten van RKASV.


Bezoekadres:
Discusworp 4
6225 XP Maastricht. Telefoonnummer kantine RKASV 043-3624249043-3624249

Postadres:

Groot Berghem 60, 6235 BL Ulestraten

Beschikbaarheid banen
De banen van JBC Amby zijn te allen tijde beschikbaar voor alle leden met uitzondering van:

* Alle banen gedurende de competitiewedstrijden op dinsdag- en woensdagavond;
* Alle banen gedurende door JBC Amby georganiseerde toernooien en evenementen.

Competitie
JBC Amby neemt deel aan de door het NJBB District Zuid georganiseerde Zomer Avond Competitie (ZAC) en Winter Avond Competitie (WAC). Middels de statuskeuze kunt U kenbaar maken of U aan deze competitie wenst deel te nemen. ZAC vangt aan in april en duurt tot oktober. WAC vangt aan in oktober en duurt tot april.

Communicatie
JBC Amby beschikt over een internetsite waarmee alle leden en belangstellenden worden geinformeerd. Leden kunnen zelf artikeltjes aanleveren voor op de website www.jbcamby.punt.nl via: Rogjaspers@gmail.com

Wedstrijdballen
Als recreatief lid worden aan de door u gebruikte jeu de boulesballen nagenoeg geen eisen gesteld; als ze maar van metaal zijn. Voor wedstrijdspelers gelden wel specifieke eisen. Laat u op dit gebied adviseren door andere wedstrijdspelers binnen de vereniging.

Spelregels
Op de site van J.B.C. Amby zijn de spelregels terug te vinden, zoals vastgelegd in het Internationaal Spel Reglement

Huisregels
Als vereniging hebben we een huishoudelijk reglement. Dit is op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat. Kort samengevat gaan we ervan uit dat onze leden zich netjes gedragen, net als thuis papier en afval in de daarvoor beschikbare prullenbakken deponeren en vriendschappelijk en sportief omgaan met de medeleden.
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl